Donirajmo del dohodnine

Iz Društva diabetikov Škofja Loka se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste namenili del svoje dohodnine našemu društvu. Sredstva iz tega naslova smo porabili za programe namenjene sladkornim bolnikom. Tisti, ki bi želeli nameniti pol odstotka svoje dohodnine izpolnite obrazec »ZAHTEVEK ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE«, ki ga dobite na Davčni upravi ali v pisarni društva.  Zahtevo za namenitev lahko oddate preko sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31.decembra leta, za katero se dohodnina odmerja.
Imamo podeljen status humanitarne organizacije od RS Ministrstva za zdravje pod štev.5005-10-/2007-3.
DRUŠTVO DIABETIKOV ŠKOFJA LOKA
Stara cesta 10, 4220 ŠKOFJA LOKA
DAVČNA ŠTEVILIKA.  83393676
Že v naprej se vam zahvaljujemo za vaše zaupanje.

Predsednica društva:    Tanja Oblak