Organi društva

mag. TANJA OBLAK,
predsednica društva diabetikov Škofja Loka
IZVRŠNI ODBOR
Predsednik:
mag. Tanja Oblak
Podpredsednik:
Majda Jereb
Tajnik:
Tanja Krek
Člani:
Ema Ceferin
Francka Kastelic
Cveta Tušek
Ivanka More
Anica Rant
Nežka Rupar
Katja Dolenc
Janez Jemec
NADZORNI ODBOR
Predsednik:
Antonija Mažgon
Člani:
Miloš Kamenšek
Vida Bukovec
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Predsednik:
Marija Mančevski
Člani:
Frančiška Možina
Vojka Bogataj