Organi društva

mag. TANJA OBLAK,
predsednica društva diabetikov Škofja Loka
IZVRŠNI ODBOR
Predsednik:
mag. Tanja Oblak
Podpredsednik:
Tajnik:
Tanja Krek
Člani:
Ema Ceferin
Katja Dolenc
Francka Kastelic
Cveta Tušek
Mira Primožič
Anica Rant
Nežka Rupar
Jemec Janez
Majda Jereb
NADZORNI ODBOR
Predsednik:
Antonija Mažgon
Člani:
Tone Benedik
Vida Bukovec
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Predsednik:
 Marija Mančevski
Člani:
Vojka Bogataj
Frančiška Možina