Zgodovina društva

20 LET DRUŠTVA DIABETIKOV ŠKOFJA LOKA
30. marca 1989 je bilo v Škofji Loki ustanovljeno “Društvo za boj proti sladkorni bolezni Škofja Loka”, ki je vključevalo in še vedno vključuje sladkorne bolnike občin: Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Društvo je oktobra 2008 imelo 450 članic in članov.
Pred 20. leti je iniciativni odbor, ki so ga sestavljali pravnik Momir Sibinčič, zdravnik Jože Možgan in osem članov, ustanovil izvršni odbor in komisije. s tem je bil dan temelj bodočega delovanja društva, ki si je zadalo cilj, pomagati sladkornim bolnikom v navedenih krajih. Zdravnik Jože Možgan je prevzel predsedstvo, pravnik Momir Sibinčič pa je najprej pripravil statut društva. ki je bil sprejet na občnem zboru 30. 3. 1989, nato finančni program, malo kasneje pa še pravilnik o finančnem poslovanju. Ti dokumenti so bili usklajeni s statutom Zveze društev za boj proti sladkorni bolezni Slovenije in z zahtevami lokalnih oblasti o delovanju društev. Rešena so bila tudi kadrovska vprašanja (računovodstvo, blagajna, tajniška opravila idr.). Vsi so delali zastonj, edino plačilo je bila steklenica in bonboniera. ter topla beseda zahvale ob koncu leta.
Iz zapisnikov lahko ugotovimo, da je bilo leta 1991 v društvo včlanjenih 150 od 800 evidentiranih sladkornih bolnikov v navedenih občinah. Dr. Jože Možgan je zaradi probremenjenosti odstopil leta 1990. Izvršni odbor je določil za predsednika društva Momirja Sibinčiča, ki je s svojo zagnanostjo in znanjem skupaj s sodelavci društvo še naprej utrjeval. Po njegovi izpovedi je veliko pomoči, posebej z dokumenti in nasveti, dobil pri predsedniku Zveze, Štefanu Temljinu in Mihu Logarju, predsedniku kranjskega društva.
Društvo je začelo z ekudacijo (izobraževanjem) po občinah, kupovali so knjige o sladkorni bolezni in jih prodajali članom po znižani ceni. Začeli so se pogovarjati z nekaterimi podjetji, da bi začeli proizvajati sladkornim bolnikom primerno prehrano, s trgovskimi podjetji pa, da bi imeli po trgovinah posebne police s prehrambenimi proizvodi za sladkorne bolnike. Skratka – društvo je zaživejo.
Naslednj pomemben dosežek društva, do katerega je prišlo z velikim prizadevanjem g. Sibinčiča, je bil ustanovitev ambulante za sladkorne bolnike v zdravstvenem domu Škofja Loka; z delom je pričela 15. septembra1991. V začetku so v ambulanti, ki je bila odprta dvakrat mesečno, delovali zdravniki iz Kranja in Golnika. Seveda je bila gneča velika in dolgo čakanje v laboratoriju ter ambulanti. Društvo je razmišljalo naprej, kako normalizirati  delo v ambulanti, da bi bilo manj čakanja. Vodstvo ZD je svetovalo, naj pritisk na zdravstvene oblasti izvede društvo. Zato je predsednik Sibinčič pisal na Ministrstvo za zdravstvo, navedel problematiko in obvestil, da imamo v Škofji Loki mladega zdravnika, ki je končal tovrstno specializacijo, ter medicinsko sestro, ki se je tudi specializirala na tem področju. Po prejemu ustrezne odločbe z Ministrstva je l. 1993 Škofja Loka dobila svojega zdravnika diabetologa dr. Tomaža Camleka in odlično ambulanto z rednim urnikom delovanja, v katero hodi sedaj že 1952 sladkornih bolnikov (po evidenci dr. Camleka v oktobru 2008) s področja vseh štirih občin.
Sladkorna bolezen terja svoj davek in tudi stanje Momirja Sibinčiča se je poslabšalo, zato je bil na občnem zboru 26. 4. 1997 za predsednika društva izvoljen Marjan Gantar, ki je društvo vodil do 26. 6. 2002. Društvo je v tem obdobju, ob aktivnem delovanju predsednika Gantarja, blagajnika cvirna, članov izvršnega odbora, komisij in drugih člano, utrjevalo organizacijo, organiziralo športne prireditve, izlete, družabna srečanja, izobraževanja in sodelovalo z zdravstveno službo. Dobro sodelovanje se je razvilo i se nadaljuje s sosednjimi društvi (Kranj, Jesenice, Tržič, Domžale), prav tako je napredovalo sodelovanje z Zvezo društev sladkornih bolnikov. V tem okviru je bilo prvič organizirano državno tekmovanje osnovnošolcev “Kaj vem o sladkorni bolezni” in državna proslava ob svetovnem dnevu diabetikov leta 1999 v Škofji Loki, skupaj s kolektivom Osnovne šole Ivana Groharja in Občino Škofja Loka. Statut društva diabetikov Škofja Loka je bil usklajen z zakonom o društvih in 14. maja 1997 registriran na Upravni enoti Škofja Loka ter v marcu 2004 ponovno usklajen z zakonom o društvih.
Mesto v. d. predsednika je junija 2002 prevzela Silva Žontar, ter bila na občnem zboru društva 25. 1. 2003 izvoljena za predsednico. Silva je s svojo odločnostjo in zagnanostjo ter ob pomoči članov uspela ponovno utrditi že rahlo razeahljane povezave v delovanjz društva. Spet so se vrnila družabna srečanja, športne prireditve, izleti, izobraževanje, sodelovanje z zdravnikom, občino in sosednjimi društvi. O njeni zavzetosti so se prepričali tudi v Zvezi (kljub nekaterim pomislekom ob zamenjavi predsednikov). Pomembno je bilo sanirati finančno delovanje in delovati v skladu s predpisi, hkrati pa uvesti duh demokratičnega delovanja vseh članov, izvoljenih komisij in odborov ter čanov društva. Od občine Škofja Loka je društvo v zdravstvenem domu Škofja Loka dobilo v uporabo pisarno, ki služi za sestanke in druge potrebe društva. V njej štiri prostovoljke dvakrat tedensko merijo krvni sladkor, krvni tlak in holesterol, prodajajo knjige o sladkorni bolezni, revijo “Sladkorna bolezen” in včlanjujejo v društvo diabetike in simpatizerje. Društvo diabetikov Škofja Loka ima, po evidenci v mesecu novembru 2008, 455 članov, kar je 1/3 vseh evidentiranih bolnikov na območju štirih občin. Slaba tretjina naših članov je starih med 30 in 60 let, ostali so starejši.
Društvo diabetikov in njihova Zveza so pomembni dejavniki civilne družbe na humanitarnem področju, saj sladkornim bolnikom, dajejo moč in upanje, da bo nekdo deloval v njihovo korist, posebej še sedaj, ko obstaja nevarnost, da se pravice teh kroničnih bolnikov zmanjšajo. Poleg tega, Društvo diabrtikov organizira celo vrsto za vse nas prijetnih in koristnih prireditev (športnih in družabnih srečanj, izletov, izobraževanj) učinkovite deluje z zdravnikom in lokalnimi oblastmi, zato lahko z zagotovostjo trdimo, da je naše društvo nadvse humano in družbno potrebno. Dobrega delovanja (kljub vzponom in padcem) pa ne bi bilo brez prizadevnih posameznikov, ki žrtvujejo svoj prosti čas tudi za druge. to so: predsednica Silva Žontar, podpredsednica Marija Mančevski, predsednik komisije za šport in pohodništvo Ivan Rolih, tajnica Maruša Kržišnik, člani izvršnega odbora in komisij, ter drugi. Hvala zdravniku Tomažu Camleku, občini Škofja Loka, osnovni šoli Ivana Groharja, vodstvom in članom gorenjsih društev diabetikov za zelo dobro sodelovanje in prijateljevanje, hvala sponzorjem ter vsem, ki si prizadevate, da društvo dobro deluje.
P.C.